Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

De Bosset | Μιά νέα αρχή...

Να τολμάς, να ονειρεύεσαι, να κλείνεις κεφάλαια και να παίρνεις το ρίσκο για νέα ξεκινήματα.
Αυτή θα μπορούσε να είναι μιά σύντομη ιστορία του "Le Sapin Noir" και του "De Bosset"...
Λίγο πριν ολοκληρώσει την την 15ετή πορεία του στον χώρο της εστιάσης το γνωστό καφέ-μπαρ Le Sapin Noir στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, ρίχνει τίτλους τέλους.
Κάθε τέλος μιά αρχή.

Ο Ανδρέας Αλυσανδράτος και ο Άγγελος Πανταζάτος πήραν το ρίσκο και αποχαιρέτησαν την Πλατεία Βαλλιάνου. Μεγάλωσαν και ήρθε η ώρα να χαλαρώσουν και λίγο...

Αναλαμβάνουν και ανακαινίζουν το μαγαζί επί της ιστορικής Γέφυρας Δεβοσέτου (δίπλα στο Κτηνιατρείο).
Απ' την αρχή ξανά. 
Η απλότητα και η πολυτέλεια συνυπάρχουν στο νέο τους μαγαζί το οποίο ονομάζεται σε "De Bosset".
Από τις 7 το πρωϊ έως αργά το βράδυ, η ομάδα του καφέ-κοκτέιλ-wine bar, είναι κοντά σας για τον καφέ, το σνακ, το κοκτέιλ, το κρασί. Μεγάλη ποικιλία σε οίνους. Δοκιμάστε τους.
Το "De Bosset" υπόσχεται δροσερές χαλαρές καλοκαιρινές στιγμές με θέα τον Κούταβο και την Γέφυρα De Bosset.

Χαλαρώστε επιλέγοντας ακροθαλασσιά, αράξτε σε μιά άνετη καρέκλα και ζήστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού σας.
Ανδρέα και Άγγελε καλές δουλειές στο νέο σας ξεκίνημα.... Βαλλιάνειο ΓΕΛ Κεραμειών - Πρόσκληση σε εκδήλωση αποφοίτησης

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου και ώρα 10 π.μ. στο Λυκιαρδοπούλειο Θέατρο Κεραμειών αποχαιρετάμε τους μαθητές που αποφοίτησαν από το Βαλλιάνειο Γενικό Λύκειο Κεραμειών το παρόν σχολικό έτος 2017-2018. Θα επιδοθούν τα απολυτήρια, θα θυμηθούμε στιγμές από την πορεία των μαθητών στο σχολείο μας και θα αποχαιρετηθούμε, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

Η παρουσία σας θα είναι τιμή για την εκδήλωσή μας

Δημοπράτηση του Δημοτικού Καταστήματος στην Πλατεία Ληξουρίου

25 Ιουνίου, Δευτέρα, τις 9 το πρωϊ, θα γίνει η Δημοπράτηση του Δημοτικού Καταστήματος στην Πλατεία Ληξουρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου. Η Δημοπράτηση αφορά το γωνιακό καφέ στην Πλατεία (πρώην dejavu).


Αργοστόλι 14-06-2018 Αριθ. πρωτ. 15808 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, 2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, 3. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 4. Την µε αριθ. 73/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 5. Την µε αριθ 164/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση δύο ισόγειων καταστηµάτων επιφανείας 52,50 τ.µ. έκαστο που βρίσκονται στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου και ειδικότερα: α) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχείο -Ι1-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στην κεντρική πλατεία και β) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχέιο –Ι2-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στο ∆ηµοτικό Θέατρο. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις 25 Ιουνίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα . Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από ώρα 9:00 έως 9:30 π.µ. ενώ η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 9:45 π.µ. Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 29-06 2018, ηµέρα Παρασκευή και κατά τις ίδιες ως άνω ώρες. Άρθρο 1 Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής. Η διάρκεια της θα αρχίζει από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως. Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου της µίσθωσης κατόπιν προηγούµενης τρίµηνης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο µισθωτής αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου χωρίς να έχει προηγουµένως ειδοποιήσει σχετικά τον εκµισθωτή αυτός θα έχει δικαίωµα να αξιώσει από το µισθωτή ως αποζηµίωση το σύνολο των µισθωµάτων που όφειλε να καταβάλλει µέχρι τη συµπλήρωση του συµβατικού χρόνου. Άρθρο 2 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για χρήσεις που προβλέπονται από την οικοδοµική άδεια των καταστηµάτων (καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος κ.α.). Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης επίσης χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή. Άρθρο 3 Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται για το κατάστηµα υπό στοιχείο Ι1 το ποσό των 550,00 ευρώ µηνιαίως και για το κατάστηµα υπό στοιχείο Ι2 το ποσό των 350,00 ευρώ µηνιαίως (σύµφωνα µε το µε αριθ. 3/2018 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων). Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ. Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ. Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται ετησίως και από το δεύτερο έτος της µίσθωσης αυξανόµενο σε ποσοστό 1%. Άρθρο 4 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζοµένου τούτου επί των µισθωµάτων ενός έτους ήτοι 660,00 ευρώ για το υπό στοιχέιο Ι1 ακίνητο και 420,00 ευρώ για το υπό στοιχείο Ι2 ακίνητο. Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε ύψος. Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς και δ) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέρα των ανωτέρω πιστοποιητικών πρέπει να προσκοµίζουν επιπλέον αντίγραφο του καταστατικού τους. Άρθρο 5 Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να παρουσιάσει προς τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως µισθωτής. Άρθρο 6 Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του εντός προθεσµίας 10 ηµερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή και αφού αυτή έχει υποστεί τον έλεγχο νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθησοµένου µισθώµατος υπολογιζόµενο για ένα έτος. Στους δε λοιπούς συµµετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα τους επιστραφεί µετά την υπογραφή του συµφωνητικού. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωση τους. Επίσης η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να µην κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στον τελευταίο πλειοδότη εφόσον η προσφορά του αιτιολογηµένα κρίνεται ασύµφορη. Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι, όπως παραπάνω, θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει από την επανάληψη της δηµοπρασίας και δεν θα µπορούν να συµµετέχουν στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. Άρθρο 7 Το µίσθιο θα παραδοθεί στον πλειοδότη κατά την ηµέρα υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης οπότε και θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης, στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. Από την ηµέρα παραλαβής του µισθίου ο µισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά προκληθεί σε αυτό εκτός εάν οι φθορές οφείλονται στη συνήθη χρήση. Άρθρο 8 Με την παράδοση του µισθίου κατά τη λήξη της µίσθωσης θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Παραλαβής, στο οποίο θα καταγραφούν όλες οι µετατροπές που τυχόν επήλθαν στο µίσθιο από το µισθωτή και θα προσδιοριστούν οι απαιτούµενες εργασίες επαναφοράς του µισθίου στην αρχική πραγµατική του κατάσταση στην περίπτωση που ο ∆ήµος επιθυµεί την επαναφορά των πραγµάτων στην αρχική τους κατάσταση. Στο ίδιο Πρωτόκολλο θα καταγραφούν και οι ζηµιές που τυχόν προκλήθηκαν από το µισθωτή (όπως αυτές θα προκύψουν σε σχέση µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής) πέραν της φυσικής φθοράς λόγω της συνήθους χρήσης του µισθίου. Άρθρο 9 Το µίσθωµα θα καταβάλλεται µέσα στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα. Η καταβολή θα γίνεται στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή σε λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον εκµισθωτή ενώ για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατά την υπογραφή θα προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως προαναφέρθηκε. Η εγγυητική θα παρακρατηθεί µέχρι τη λήξη της σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής και δεν θα µπορεί να συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλόµενα µισθώµατα αλλά σε περίπτωση οφειλών θα καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα. Το ποσό της εγγυητικής θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρηση του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών λογαριασµών, την εξόφληση όλων των µισθωµάτων και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς, όπως προαναφέρθηκε, θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου. Άρθρο 10 Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής, καθαριότητας και αισθητικής. Η οποιαδήποτε δε έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του. Άρθρο 11 Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δική του φροντίδα και δαπάνες στην τοποθέτηση παροχών κοινής ωφελείας (ρεύµα, νερό, κ.λ.π.) από τις αρµόδιες υπηρεσίες και στη γνωστοποίηση των µετρητών στο ∆ήµο. Επίσης θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, δηµοτικών τελών κ.α. Ο µισθωτής τέλος υποχρεούται να προβεί µε δαπάνες και επιµέλεια του σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου οι σχετικοί λογαριασµοί κατανάλωσης ρεύµατος και ύδρευσης να εκδίδονται στο όνοµα του. Άρθρο 12 Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτε για την ύπαρξη οποιαδήποτε δουλείας επί αυτού ούτε συνεπώς υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης. Άρθρο 13 Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. Άρθρο 14 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς καθώς και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. Άρθρο 15 Η σειρά έκθεσης των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται ως κατωτέρω: 1) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχείο -Ι1-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στην κεντρική πλατεία (τιµή εκκίνησης: 550,00 ευρώ) 2) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχέιο –Ι2-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στο ∆ηµοτικό Θέατρο (τιµή εκκίνησης: 350,00 ευρώ). Άρθρο 16 Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Αλέξανδρος Παρίσης. Άρθρο 17 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης

Επείγουσα ανακοίνωση από το Κτηματολόγιο Κεφαλονιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Της Αμίσθου Υποθηκοφύλακος και Προϊσταμένης Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Αργοστολίου
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ [ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΑ]
ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Η ΄Αμισθη Υποθηκοφύλακας Αργοστολίου και Προϊσταμένη Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Αργοστολίου ενημερώνει για τα εξής:
Ανακοινώνεται προς τους δικαιούχους εμπραγμάτων δικαιωμάτων των παρακάτω περιοχών ότι επίκειται άμεσα, σε σύντομο χρονικό διάστημα για την κάθε μία ξεχωριστά περιοχή, η οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών στα Κτηματολογικά Βιβλία του Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Αργοστολίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2664/1998 και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα όπως κατωτέρω:  
1] Δημοτικό Διαμέρισμα ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ [Πρώην Κοινότητα Διλινάτων του Δήμου Αργοστολίου] και νυν Τοπικής Κοινότητας Διλινάτων της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου  του Δήμου Κεφαλλονιάς μετά την τρίμηνη παράταση που εδόθη η 1Η ΙΟYΛΙΟΥ 2018
2] Δημοτικό Διαμέρισμα ΔΑΥΓΑΤΩΝ  [πρώην Κοινότητα Δαυγάτων  του Δήμου Αργοστολίου] και νυν Τοπικής Κοινότητας Δαυγάτων  της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς μετά την τρίμηνη παράταση που εδόθη  η 30η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
3] Δημοτικό Διαμέρισμα ΘΗΝΑΙΑΣ  [πρώην Κοινότητα Θηναίας του Δήμου Αργοστολίου] και νυν Τοπικής Κοινότητας Θηναίας της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς μετά την τρίμηνη παράταση που εδόθη η 15η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018
4] Δημοτικό Διαμέρισμα ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ [πρώην Κοινότητα Κουρουκλάτων του Δήμου Αργοστολίου] και νυν Τοπικής Κοινότητας Κουρουκλάτων της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς  μετά την τρίμηνη παράταση που εδόθη η 10η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
5] Δημοτικό Διαμέρισμα ΦΑΡΣΩΝ  [πρώην Κοινότητα Φάρσων του Δήμου Αργοστολίου] και νυν Τοπικής Κοινότητας Φάρσων της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς μετά την τρίμηνη παράταση που εδόθη η 10η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
6] Δημοτικό Διαμέρισμα ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ [Πρώην Δήμος Αργοστολίου] και νυν Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου  του Δήμου Κεφαλλονιάς μετά την τρίμηνη παράταση που εδόθη η 22α ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Σημειώνεται ότι παραμένει άγνωστο αν δοθεί εκ νέου παράταση και ως εκ τούτου παρακαλώ σπεύσατε για τυχόν διορθώσεις.
Επίσης επισημαίνεται στους δικαιούχους εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα που βρίσκονται στα όρια των ανωτέρω κτηματογραφημένων περιοχών να προβούν σε έλεγχο στο Μεταβατικό Κτηματολογικό Γραφείο Αργοστολίου για την τυχόν περίπτωση που το ακίνητό τους κτηματογραφήθηκε αν και ανήκει σε όμορο με τα ανωτέρω Δημοτικά Διαμερίσματα ή κτηματικές περιφέρειές τους  Δημοτικό Διαμέρισμα διότι διαπιστώθηκε πχ. ότι στην περιοχή της Λακήθρας τέως Δήμου Λειβαθούς η οποία δεν κτηματογραφήθηκε ακόμη ακίνητα που ανήκουν σ΄αυτή να είναι κτηματογραφημένα με εμφανιζόμενο στα κτηματολογικά βιβλία δικαιούχο «άγνωστο ιδιοκτήτη».
Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 2664/98 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα «1. Ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα Κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα «άγνωστου ιδιοκτήτη» θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται υπέρ του Δημοσίου αμάχητο τεκμήριο.» Οι συνέπειες της δημιουργίας αμάχητου τεκμηρίου αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου σύμφωνα με τις οποίες ο πραγματικός δικαιούχος έχει ενοχική μόνο αξίωση κατά του αναφερόμενου ανακριβώς ως δικαιούχου για την απόδοση του πλουτισμού χωρίς να αποκλείεται αξίωση αποζημίωσης αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ευθύνης από αδικοπραξία. Απόδοση αυτουσίως κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού και αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης κατά το άρ 297 ΑΚ είναι δυνατή ΜΟΝΟ όταν για το ακίνητο στο οποίο αφορά η ανακριβής εγγραφή δεν έχει χωρήσει ειδική διαδοχή από επαχθή αιτία και εγγραφή αυτής στο κτηματολογικό βιβλίο.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 19-06-2018


Με εκτίμηση
Η Υποθηκοφύλακας και Προϊσταμένη Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Αργοστολίου
ΑΝΝΑ ΚΑΣΔΕΡΙΔ0Υ
Πολιτιστικός Σύλλογος Αράκλι‎:Οι φιλοι όταν σμιξουνε η γης αναταράσσει


κοινό δελτίο Τύπου WWF Ελλάς και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την εκστρατεία του WWF Ελλάς «Η Φωτιά σε Αφορά»


C:\Users\e.tziritis\Documents\Dasiko Programma\Prasino Tameio\Epikoinonia\Logotypa\Achaia\LOGO_GR_APD-DEPIN.JPG
Η φωτιά σε αφορά
Πρόσεχε τι κάνεις. Πρόσεχε γύρω σου.

Συμμαχία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στην Αχαΐα και την Κεφαλονιά

wwf_ifsa_press (2)

Πόσο απλό είναι να γίνει κανείς εμπρηστής από αμέλεια; Ποιες είναι οι εργασίες που προκαλούν σπίθες και θα μπορούσαν να μετατρέψουν σε στάχτη ένα καταπράσινο δάσος; Τι ρόλο παίζουν οι πολίτες, οι εθελοντές και οι φορείς στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών;

Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα απαντά η εκστρατεία «Η φωτιά σε αφορά» (wwf.gr/fires), που υλοποιεί από τις αρχές του έτους το WWF Ελλάς σε Αχαΐα και Κεφαλονιά, με βασικό στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και άμεση κινητοποίηση των πολιτών γύρω από το θέμα της πρόληψης, ως βασική ασπίδα προστασίας για τα δάση μας, με δεδομένο ότι το 90% των δασικών πυρκαγιών προκαλείται από τον άνθρωπο και ότι η αμέλεια εξακολουθεί να είναι η κυριότερη αιτία του προβλήματος. H Αχαΐα και η Κεφαλονιά επελέγησαν εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών που σημειώνονται στις συγκεκριμένες περιοχές τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές στις τοπικές κοινωνίες και οικοσυστήματα, και υποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά, την ανάγκη για άμεση λήψη ειδικών μέτρων προστασίας.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση της εκστρατείας, έμπρακτος αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία συμβάλλει με όλα τα μέσα που διαθέτει στη διάχυση του μηνύματος πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και την οργάνωση της αντιπυρικής προστασίας. Άμεσοι συνεργάτες είναι επίσης, η Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα ΠΑιΘέΑ,  η Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Διάσωσης Βραχναιίκων και η Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Πυλάρου.
Μέσα από την εκστρατεία οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πόσο εύκολο είναι δυστυχώς να ξεσπάσει μια πυρκαγιά, ποιες είναι οι εργασίες πρόληψης που πρέπει να κάνουν, αλλά και ποιες είναι οι εργασίες που πρέπει να αποφύγουν ώστε να εξαλειφθεί ακόμα και ο παραμικρός κίνδυνος φωτιάς από αμέλεια. Επιπλέον, η εκστρατεία προβλέπει δράσεις ενημέρωσης των τοπικών φορέων αλλά και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών για τις άμεσες και μακροχρόνιες επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στο περιβάλλον.

Δείτε εδώ και εδώ το βίντεο της εκστρατείας για την πρόληψη των πυρκαγιών.

C:\Users\f.nikolaou\Desktop\Screenshot_6.png

Ήδη, στο πλαίσιο της εκστρατείας, το WWF Ελλάς υλοποίησε πέντε εργαστήρια κατάρτισης εκπαιδευτικών σχετικά με το θέμα της πρόληψης και, σε συνεργασία με  τη θεατροπαιδαγωγική ομάδα ΠΑιΘέΑ, παρήχθη σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές. Επιπλέον, το WWF Ελλάς με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου υλοποίησε στους πέντε δήμους Αχαΐας και Κεφαλονιάς διαδραστικά εργαστήρια για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, στα οποία συμμετείχαν  πάνω από 120 εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοσίων φορέων και εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας.

Επίσης, το προσεχές διάστημα θα τοποθετηθούν τρεις πινακίδες σε επιλεγμένα σημεία προστατευόμενων περιοχών, ενημερώνοντας τους επισκέπτες σε ημερήσια βάση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λάβουν.

Σημειώνεται ότι με στόχο την καλύτερη διάχυση των μηνυμάτων, το σύνολο του ενημερωτικού υλικού που παρήχθη (ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, ραδιο-τηλεοπτικά αρχεία, κτλ.) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (wwf.gr/fires)  και είναι διαθέσιμο δωρεάν προς όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να υλοποιήσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες στην περιοχή τους.

Σε δηλώσεις του ο Ηλίας Τζηρίτης, συντονιστής τοπικών δράσεων του WWF Ελλάς επισήμανε: «Με κεντρικό μήνυμα η φωτιά σε αφορά, αυτή η εκστρατεία αναδεικνύει ότι η προστασία των δασών μας δεν εναπόκειται μόνο στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες αλλά είναι στο χέρι μας. Ενημερωνόμαστε και παίρνουμε τα μέτρα μας για να προστατεύσουμε τη ζωή μας, τα δάση μας και τα πολύτιμα οικοσυστήματα που υποστηρίζουν».

Σε δηλώσεις του ο κος Νικόλαος Παπαθεοδώρου, Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου τόνισε: «Η συστράτευση των πολιτών στην προσπάθεια μείωσης των κινδύνων πρόκλησης πυρκαγιάς είναι κομβικής σημασίας για την προστασία των δασών. Καλούμε όλους τους φορείς Αχαΐας και Κεφαλονιάς να αγκαλιάσουν τα μηνύματα της εκστρατείας και να αποτελέσουν τους πρεσβευτές μας στην προσπάθεια της μείωσης του αριθμού των δασικών πυρκαγιών και των επιπτώσεων τους».

Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την δημιουργία ευρύτερων συμμαχιών των δημόσιων και εθελοντικών φορέων που δουλεύουν για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Αυτοί είναι:

Συμμαχία για τις πυρκαγιές στην Αχαΐα: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου, Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας, Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, Δήμος Αιγιάλειας, Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Στροφυλιάς, Κοτυχίου και Κυπαρισσιακού Κόλπου, Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Διάσωσης Βραχναιϊκων, Σώμα Εθελοντών Διασωστών Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας, Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Αχαΐας, Φυσιολατρικός Σύλλογος για την προστασία του όρους Μόμβρη η «Αριά», Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας «Αχαιός», Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα ΠΑιΘέΑ


Συμμαχία για τις πυρκαγιές στην Κεφαλονιά: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου, Διεύθυνση Δασών Κεφαλονιάς, Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου, Δήμος Κεφαλονιάς-Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Πυλάρου, Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Κεφαλονιάς, Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Ελειού – Πρόννων, Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Ερίσου, Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας 21ας, Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα ΠΑιΘέΑ.

Η εκστρατεία «Η φωτιά σε αφορά» υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και της ναυτιλιακής εταιρείας Andriaki Shipping, που είχε υποστηρίξει δράσεις για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και στην Άνδρο.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σημειώσεις προς τους συντάκτες:

  • Κατεβάστε από εδώ όλο το επικοινωνιακό υλικό της εκστρατείας και φωτογραφικό υλικό. Δείτε εδώ και εδώ τα βίντεο.
  • Η εκστρατεία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου «Η φωτιά δεν παίζει, μην παίζεις με το μέλλον του τόπου σου. Τοπική εκστρατεία ευαισθητοποίησης και εμπλοκής του κοινού και ειδικών ομάδων πληθυσμού για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις», Άξονας «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», Υπομέτρο A.2.5. «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη των δασών, καθώς επίσης και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών». Προϋπολογισμός 50.000 ευρώ. Δικαιούχος: WWF Ελλάς.

Περισσότερες πληροφορίες:
Χρίστη Σωτηρίου, Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου WWF Ελλάς, τηλ.: 210 3311988, c.sotiriou@wwf.gr
Ελένη Παναγιωτίδη, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου, τηλ.: 2610-461433, dpp@apd-depin.gov.gr


Λίγα λόγια το WWF Ελλάς:
Το WWF Ελλάς αποτελεί το ελληνικό τμήμα του παγκόσμιου δικτύου του WWF. Βασική αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της χώρας ως αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου, να συμβάλει στη μείωση του ανθρώπινου αποτυπώματος μέσω βιώσιμων λύσεων, και να αποτρέψει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το WWF Ελλάς, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.wwf.gr/

Λίγα λόγια την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια ιδίως για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.