Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Συνεδρίασε σήμερα το συμβούλιο μεταθέσεων της ΑΔ Κεφ/νίας

Συνεδρίασε σήμερα το συμβούλιο μεταθέσεων της ΑΔ Κεφ/νίας. Η μεγάλη έλλειψη αστυνομικής δύναμης αγγίζει τα όρια του -40%. Οι υπηρεσίες λειτουργούν σε αρνητική κλίμακα το 2015 .

Δεν υπάρχουν σχόλια: