Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

35 Θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς-Ιθάκης, μέσω της Κοινωφελούς εργασίας

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ
ΓΙΑ 35 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκληση 5/2015 του ΟΑΕΔ που εκδόθηκε στις 25.8.2015,     οι Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλονίας & Ιθάκης θα απασχολήσουν 35 άτομα σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, για το χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Π.Ι.Ν.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ10
Π.Ι.Ν.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣΔΕΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας / ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ'+ Ε' κατηγορίας2
Π.Ι.Ν.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣΠΕΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ2
Π.Ι.Ν.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
Π.Ι.Ν.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣΠΕΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
Π.Ι.Ν.Π.Ε . ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣΤΕΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ1
Π.Ι.Ν.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ2
Π.Ι.Ν.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ11

Π.Ι.Ν.Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
Π.Ι.Ν.Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ4

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10π.μ. της 26.8.2015 και λήγει στις 12μ.μ της 14ης.9.2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΕΑΔ χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης (www.oaed.gr).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ  ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: