Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ  ΔΙΑ  ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  (ΚΔΒΜ)  ΔΗΜΟΥ    ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Ενημερώνουμε όλους τους εκπαιδευόμενους, που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση των προγραμμάτων του ΚΔΒΜ, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015, ότι μπορούν να παραλάβουν την σχετική  ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  από το Γραφείο του ΚΔΒΜ Κεφαλλονιάς (Κτίριο  ΞΕΝΊΑ –Αργοστόλι-τηλ 2671362611), τις εξής ημέρες και ώρες:

    Κάθε  Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη & Παρασκευή  και από ώρα 9.00 π.μ. έως 12.00 π.μ
 

Σημείωση: Για την παραλαβή των βεβαιώσεων παρακολούθησης των προγραμμάτων που    
   υλοποιήθηκαν την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016, θα δημοσιευτεί νέα ανακοίνωση.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Δεν υπάρχουν σχόλια: