Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Εκπαιδευτική επίσκεψη της Αναπλ.Καθηγήτριας του IPG, Regina Gοuveia στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Προσβλέποντας στη διεύρυνση των συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού και τον εμπλουτισμό των δυνατοτήτων ανταλλαγής και κινητικότητας φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού μέσω του προγράμματος ERASMUS+, το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων προσφάτως προχώρησε στη σύναψη νέας συμφωνίας με το Πολυτεχνείο της Guarda (IPG) Πορτογαλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 18-20 Απριλίου 2016 συνεργασία διδασκαλίας (teaching visit) του ERASMUS+, όπου και επισκέφθηκε το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας η Αναπλ. Καθηγήτρια του IPG, Regina Gοuveia. Η εν λόγω συνάδελφος δίδαξε  το αντικείμενο "The strategic importance of traditional / national symbols on integrated marketing communication (IMC)". Το πρόγραμμα της επίσκεψης είχε ως εξής:

Δευτέρα 18/4/16 
    10:00 - 10:50 Καλωσόρισμα (Αίθουσα Β2) και ξενάγηση στους χώρους του τμήματος
    11:00 - 13:00 Διάλεξη της Αdj.Prof. R. Gouveia (Αίθουσα Ευαγγελάτου)
    13:00 - 13:30 Γεύμα στο εστιατόριο του ΤΕΙΙΟΝ

Τρίτη 19/4/16
     11:00 - 13:00 Ενημερωτική συνάντηση σχετική με το Erasmus+ (Αίθουσα Ευαγγελάτου)

Τετάρτη 20/4/16
     11:00 - 13:00 Απολογισμός επίσκεψης και ανάλυση προοπτικών περαιτέρω συνεργασίας 
(Αίθουσα Ευαγγελάτου)

Κατόπιν αυτού ενδυναμώνεται η εξωστρέφεια του Τμήματος ΨΜΕ, αυξάνονται οι ευκαιρίες για τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό και ανοίγονται νέοι ορίζοντες διακρατικών συνεργασιών. Ήδη έχει δρομολογηθεί η μετακίνηση στην Πορτογολία δύο φοιτητριών και δύο μελών Ε.Π. του τμήματος εντός του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους συνεργασίες αποτελούν επένδυση για το μέλλον και ισχυροποιούν τη θέση του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στον ακαδημαϊκό χάρτη.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Δρ. Γ. Π. ΗΛΙΑΔΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: