Ορθή επανάληψη περί πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αιγιαλών του Δήμου Κεφαλλονιάς

Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Κεφαλλονιάς ανακοινώνεται ‘ότι:
Στην με αρίθμ. πρωτ. 8043/22-03-2018 Διακήρυξη του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αιγιαλών του Δήμου Κεφαλλονιάς(ΑΔΑ: 6ΓΗΨΩΕ5-ΖΙ6),   έγινε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και διορθώθηκε το συνολικό εμβαδόν   της θέση 23 στον Κατελειό Αγία Βαρβάρα Θ2 της Δημοτικής Ενότητας Ελειού –Πρόννων για ομπρέλες –ξαπλώστρες  από 50 τ.μ σε 450 τ.μ .

                                                                                           Η Πρόεδρος                                                                                          Σοφία Γαρμπή.

                                                                            Α/Δήμαρχος Οικονομικών.