10η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 10η δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις   5 Μαΐου    2018 ημέρα  Σάββατο και ώρα  11:30   προκειμένου να συζητηθεί   το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].

 ΕΙΣ: Δήμαρχος Κεφαλλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ