11η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 11η τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις   14 Μαΐου    2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00   προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση δαπάνης χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη και διάθεση πίστωσης
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2018 (αρ. 119/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
          ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Λήψη απόφασης για δημοπράτηση  αδιάθετων τμημάτων επί των καθορισμένων χώρων στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
           ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου
         ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση αναγκαιότητας Υπηρεσιών καθαρισμού παραλιών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Κεφ/νιάς (αρ. 5/2018 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)
          ΕΙΣ: Α/Δ κ.  Ηλίας Κουρκουμέλης
 1. Έγκριση της αριθμ. 20/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού των εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κεφ/νιάς.
           ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ» (ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ)(αρ.38/18 απόφαση Δ.Σ της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ)
            ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

 1. Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017 στις περιπτώσεις που απαιτούνται αποφάσεις συλλογικών οργάνων.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
           ΕΙΣ: Τμήμα Πρόνοιας – Κέντρο Κοινότητας

 1. Παραχώρηση δημοτικού κτιρίου στην πλατεία Μπακογιάννη «Λαϊκές Κατοικίες» Αργοστολίου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΑΜΑΝΤΕS» που δραστηριοποιείται στον τομέα των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Αίτημα Γεράσιμου Ραλλάτου για τσιμεντόστρωση τμήματος αγροτικού δρόμου εκτός ορίων οικισμού στα Βιλατώρια Αγ. Θέκλης Δ.Ε. Παλικής  Δήμου Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Δήμαρχος κος Α. Παρίσης

 1. Ίδρυση και λειτουργία σχολών YACHTING,  πλοιάρχων και μηχανικών στην Κεφ/νιά
ΕΙΣ: Δ. Σ. κ. Γ. Δημητράτος

 1. Παράταση του σχεδίου  δράσης για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ που διέμεναν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς Αργοστολίου.
ΕΙΣ: Τμήμα Πρόνοιας

 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δ.Σ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφ/νιάς κ΄Ιθάκης.
ΕΙΣ: Α/Π κος Γ. Αποστολάτος

 1. Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου οικ. έτους 2017 (αρ. 18/2018 απόφαση του Δ.Σ του Δ.Γ.Α)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ.Α κ. Γ. Αποστολάτος

 1. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2017.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π  κ. Α. Κωνσταντάκης

 1. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2017.
           ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π  κ. Α. Κωνσταντάκης

 1. Έγκριση της αριθμ. 22/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για άδεια τοποθέτησης ενός σταντ προπώλησης εισιτηρίων.
           ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

 1. Έγκριση της αριθμ. 23/2018 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για αναγνώριση αγροτικής οδού προϋφιστάμενης του έτους 1923 εκτός ορίων οικισμού Λακήθρας Δήμου Κεφ/νιάς.
           ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

 1. Έγκριση της αριθμ. 25/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για την κοπή δένδρου (βραχυχίτωνα) στον οικισμό Μακρυωτίκων Δ.Ε Πυλαρέων.
           ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

 1. Συμπλήρωση της αριθμ. 29/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

 1. Αιτήσεις υπ΄αριθμ. 15716/25-05-17 και 23889/03-08-17 του κου Μεταξά Παναγή του Βασιλείου
ΕΙΣ: Α/Δ κος Σ. Σολωμός

 1. Έγκριση της αριθμ. 14/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της Σχολικής Περιφέρειας Νηπιαγωγείων Κάτω Λειβαθούς (Μεταξάτων, Λακήθρας, Κεραμειών, Σπαρτιών)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

 1. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν.- Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Α.Ο. Πρόννοι για την υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Σκάλας», Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων. (Αρ. 71-7/2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν.)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

 1. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν.- Π.Ε. Κεφαλληνίας με τον Δήμο Κεφ/νιάς και τον Παλληξουριακό Α.Ο. Ληξουρίου για την υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού γηπέδου Αγ. Αντωνίου Ληξουρίου», Δ.Ε. Παλικής. (Αρ. 70-7/2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν.)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.  κ. Α. Κωνσταντάκης

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Βουλευτή Κεφ/νιάς κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφ/νιάς Παναγή Δρακουλόγκωνα
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε Κεφ/νιάς
 4. Γενική Γραμματέα του Δήμου κα  Κυριακή Νικολαΐδου
 5. Προϊσταμένους Δ/νσεων Υπηρεσιών Δήμου Κεφ/νιάς
 6. Προϊσταμένους Τμημάτων – Γραφείων  Δ/νσεων Υπηρεσιών Δήμου Κεφ/νιάς
 7. Ιστοσελίδα Δήμου
 8. Προέδρους: Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, Συμβουλίων  Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπων Τοπ. Κοινοτήτων Δήμου Κεφ/νιάς.
 9. Προέδρους Ν.Π.Ι.Δ.
 10. Προέδρους Ν.Π.Δ.Δ.
 11. Πίνακα Ανακοινώσεων
 12. Πολιτικά Κόμματα
 13. Τοπικά Μ.Μ.Ε.
 14. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων