Ο Σύνδεσμος Υδραυλικών θα συμμετέχει στην απεργία της 30/5/2018

Ο Σύνδεσμος  Υδραυλικών Κεφαλληνίας  & Ι θάκης με την υπ. αριθ. 4/17/5/2018 απόφαση του Δ.Σ. αποφάσισε να συμμετέχει στην απεργία της 30/5/2018 ενάντια στην φοροληστία  & τους πλειστηριασμούς.


                                                                                            ΤΟ Δ.Σ.