Μελισσοκομικός Σύλλογος: Κατοχύρωση της κατάθεσης χειρόγραφων τιμολογίων κυψελών

Κατοχύρωση της κατάθεσης χειρόγραφων τιμολογίων κυψελών
Προς όλους τους μελισσοκόμους.
Ανακοίνωση από Ο.Μ.Σ.Ε
Σας ενημερώνουμε ότι με την τροποποίηση της ΚΥΑ που σας επισυνάπτουμε, κατοχυρώνεται ότι μπορούν να κατατίθενται χειρόγραφα τιμολόγια κυψελών ή φορτωτικές για τις μετακινήσεις και η πληρωμή για ποσά κάτω των 500€ μπορεί να γίνεται και με μετρητά.
Με εκτίμηση
από το γραφείο της ΟΜΣΕ
Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο να δείτε την τροποποίηση στο Φ.Ε.Κ και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.