Έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του ΠΣ Ιονίων Νήσων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
(ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)
  Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9  Μαΐου 2018 και ώρα 14:30 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως εξής:ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού).
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ


ΘΕΜΑ 1o: Σχέδιο Νόμου ‘’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’’.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ o: Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εννέα (9)εγκατεστημένων ραδιοεντοπιστών (Radar) και ειδικότερα για το radar Εγκλουβής Δήμου Λευκάδας ΠΕ Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ o: 2η Τροποποίηση - Συμπλήρωση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Λευκάδας) έτους 2018.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  στον τομέα Οικονομικών & Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης


.

                                                                       Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
                                                                                  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

                                     Χρήστος Μωραΐτης