13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς την Δευτέρα 11/6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 13η τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις  11 Ιουνίου  2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18:30  προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Εξελίξεις στο θέμα των   Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων.
           ΕΙΣ: Δήμαρχος Κεφαλλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης

 1. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης αυτής με τίτλο: Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2018
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ  5002508 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
 1. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για συντήρηση και επισκευή Σχολείων
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης
                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                         ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων  κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο
 2. Α/Περιφερειάρχη Π.Ε Κεφ/νιάς  κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε Κεφαλληνίας
 4. Πρύτανη Ιόνιου Πανεπιστημίου κ. Βασίλειο Χρυσικόπουλο
 5. Επίκουρο Καθηγητή  κ. Αγησίλαο Κονιδάρη
 6. Πρόεδρο Τμήματος Ψηφιακών Μέσων  & Επικοινωνίας /Αργοστόλι κ. Σ. Πολυκαλά
 7. Πρόεδρο Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών  Οργάνων/Ληξούρι κ. Δ. Κατερέλο
 8. Πρόεδρο Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων/Αργοστόλι
 κ. Ι. Σαμαρά


 1. Προέδρους Φοιτητικών Συλλόγων Τμημάτων Κεφ/νιάς Τ.Ε.Ι  Ιονίων Νήσων
 2. Γενική Γραμματέα του Δήμου κα  Κυριακή Νικολαΐδου
 3. Προϊσταμένους Δ/νσεων Υπηρεσιών Δήμου Κεφ/νιάς
 4. Προϊσταμένους Τμημάτων – Γραφείων  Δ/νσεων Υπηρεσιών Δήμου Κεφ/νιάς
 5. Ιστοσελίδα Δήμου
 6. Προέδρους: Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, Συμβουλίων  Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπων Τοπ. Κοινοτήτων Δήμου Κεφ/νιάς.
 7. Προέδρους Ν.Π.Ι.Δ.
 8. Προέδρους Ν.Π.Δ.Δ.
 9. Πίνακα Ανακοινώσεων
 10. Πολιτικά Κόμματα
 11. Τοπικά Μ.Μ.Ε.
 12. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων