ΠΕ Κεφαλονιάς-Ιθάκης: Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για τον 5ο 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών - Μεταμοσχευμένων για το μήνα ΜΑΙΟ 2018, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2671362703 κ. Καραδημήτρη Ιωάννα.
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ