Εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων η Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ. Το σύνολο του προϋπολογισμού της Στρατηγικής ανέρχεται σε 71,1 εκατ. Ε

Εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτο η Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση/Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη) τoυ Δήμου Κέρκυρας με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης για την ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως διεθνώς αναγνωρίσιμου Πολύ-θεματικού, Πολύ-προιοντικού και Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού». Από το  ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) θα διατεθούν 27,7 εκατ. Ευρώ ενώ το σύνολο του προϋπολογισμού της Στρατηγικής ανέρχεται σε 71,1 εκατ. Ευρώ.

Η περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής αφορά στην Παλιά πόλη, τη ζώνη προστασίας και την ευρύτερη πόλη της Κέρκυρας.  Η αναπτυξιακή στρατηγική, συνοπτικά, εστιάζει:
  • στην ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων και περιόδων που συνθέτουν την tαυτότητα της πόλης («η πόλη αφηγείται την ιστορία της»).
• Στην αξιοποίηση/ ανάδειξη «νέων» αστικών τοπόσημων μέσα στην Πόλη,
• στη (σταδιακή) ανάπτυξη ενός νέου τομέα: της δημιουργικής & πολιτιστικής οικονομίας, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.
• στην ανάπτυξη του αστικού / πολιτιστικού τουρισμού, με την αξιοποίηση κυρίως της ιδιαίτερης ταυτότητας, του μνημειακού πλούτου και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.
• στην ολοκληρωμένη διαχείριση (καταρχήν) της πόλης της Κέρκυρας, ως διεθνώς αναγνωρισμένου και με ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα τουριστικού προορισμού.
• στην ταυτόχρονη προσέλκυση και έξυπνη διαχείριση πολλαπλών ροών επισκεψιμότητας
• στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με έμφαση στο αστικό περιβάλλον, τη διαχείριση της κυκλοφορίας κλπ.

Πέραν του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 το οποίο διασφαλίζει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της παρέμβασης, θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση δράσεων της Στρατηγικής μέσω και Τομεακών προγραμμάτων ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Το ρόλο  της διοικητικής αρχής  που θα συντονίσει την υλοποίηση της ολοκληρωμένης στρατηγικής για την περιοχή παρέμβασης αναλαμβάνει η Αστική αρχή με επικεφαλής το Δήμο Κέρκυρας και εταίρους: τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ), το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας, την Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Παράρτημα Κέρκυρας και το Επιμελητήριο Κέρκυρας

Σημειώνεται ότι η Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Κέρκυρας διαμορφώθηκε μετά από πολύμηνη διαδικασία διαβούλευσης με τους βασικούς τοπικούς φορείς της Κέρκυρας.