Μετακομίζει το Τμήμα της Πρόνοιας

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

    Σας ενημερώνουμε ότι το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Κεφαλλονιάς θα μεταφερθεί σε νέο κτίριο. Η υπηρεσία θα παραμείνει κλειστή για το κοινό στις 20/21 και 22 Ιουνίου λόγω μετεγκατάστασης.
Η νέα διεύθυνση την υπηρεσίας από την Δευτέρα 25 Ιουνίου θα είναι Σουηδίας 11 (πλησίον Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς)

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό
Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας: 2671022506

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

    Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εντός λίγων ημερών το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Κεφαλλονιάς θα μεταφερθεί σε νέο κτίριο και για το λόγο αυτό δεν λειτουργεί προσωρινά το τηλέφωνο/fax 26710 22506. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 26713 62650.
   Για τη νέα διεύθυνση της Υπηρεσίας και την επαναλειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.


O Αντιδήμαρχος Πρόνοιας

            Ε. ΚΕΚΑΤΟΣ