Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κεφαλονιά

«  Απαγόρευση στάθμευσης- Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων – Καρναβαλικές   εκδηλώσεις 2019 στην πόλη Αργοστολίου Κεφ-νίας».

   Στο Αργοστόλι σήμερα την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλληνίας ΜΠΟΥΜΗΣ Ιωάννης Αστυνομικός Υποδιευθυντής.                                                 

Έχοντας υπόψη
  1. Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».
  2. Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).
  3. Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής          Αστυνομίας».
  4. Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής              Αστυνομίας».
  5. Το υπ’ αριθμ. 386 από 25-2-2019 τηλεομοιοτυπικό σήμα της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για το πρόγραμμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων.  
  6. Την υπ’ αριθ.  7170/19/492017 από 6-3-2019 αναφορά του  Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου.
       
  Στα πλαίσια των καρναβαλικών εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν στο Αργοστόλι  Κεφαλληνίας την Κυριακή 10-3-2019 η Κεντρική Καρναβαλική Παρέλαση και προς εξασφάλιση της  ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας  πεζών και οχημάτων αλλά και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

ΚΥΡΙΑΚΗ 10-3-2019

Α) Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων από 08:00΄ ώρας έως το πέρας των εκδηλώσεων:
  • στην οδό Καλυψούς Βεργωτή από την συμβολή της με την οδό Χαροκόπου (κήπος Νάπιερ) μέχρι την συμβολή της με την λεωφόρο Γ. Βεργωτή.
  • στην Λεωφόρο Γ. Βεργωτή από την συμβολή της με την οδό Καλυψούς Βεργωτή μέχρι την συμβολή της με την οδό Ρόκου Βεργωτή.
  • καθ’ όλο το μήκος της οδού Ρόκου Βεργωτή.

Β) Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων από 12:00΄ ώρα έως το πέρας των εκδηλώσεων στα ανωτέρω τμήματα των οδών.    

Άρθρο 2ο
    
  Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς της πόλεως Αργοστολίου που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων με μέριμνα και φροντίδα του  Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου.

  Άρθρο 3ο

  Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για την μεν στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ» για τα δε μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων.