Αναβολή συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σχετ: 1) Η αριθμ. 6669/8.3.2019 πρόσκλησή μας.
         2) Άρθρο 3 παρ.10  κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας ενημερώνουμε ότι η 13η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφ/νιάς η οποία είχε προγραμματισθεί  για τις 15 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ και θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης που περιελάμβανε η αριθμ. 6669/8.3.2019 προηγούμενη πρόσκλησή μας λόγω μη διαθέσιμης της αίθουσας συνεδρίασης ΄΄Αντίοχου Ευαγγελάτου΄΄ στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»
                                                     
                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                       ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ