Ο Εμπορικός Σύλλογος Σάμης, για την επανασύσταση του Δήμου Σάμης