ΣΑΜΗ:ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ

ΣΑΜΗ:ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ.
Μετά από επαφή που είχαμε με τους προσκεκλημένους ομιλητές
για τον ορισμό νέας ημερομηνίας της εκδήλωσης που αναβλήθηκε
λόγω της κακοκαιρίας, συνεδριάσαμε και οι συνδιοργανωτές
φορείς στις 27/2.
Αποφασίστηκε και ανακοινώνουμε στους κατοίκους του νησιού που
έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι καταλήξαμε στην 17η
Μαρτίου ημέρα Κυριακή ως καταλληλότερη ημερομηνία διεξαγωγής
της εκδήλωσης.
Θα φροντίσουμε για την συνεχή ενημέρωση.
Σάμη 1-3-19
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ